• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація для батьків

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення педагогічної ради

(протокол від 28.08.2020 № 1)

УВЕДЕНО В ДІЮ

наказ від 28.08.2020 № __

Директор______________

Тимчасовий порядок функціонування

Мироцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тимчасовий порядок функціонування Мироцької ЗОШ І-ІІ ступенів на період картантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2»,

постанови Головного державногосанітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освітив період карантину в зв’язку з поширеннямкоронавірусної хвороби (COVID-19)»,

листа Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 року № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальноїсередньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Тимчасовий порядок діє до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо завершення карантину та зняття обмежувальних протиепідемічних заходів.

Цей Тимчасовий порядок затверджується рішенням педагогічної ради закладу та вводиться в дію наказом директора.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕЖИМНІ ВИМОГИ

2.1.Вхід до приміщень закладу

2.1.1. здійснюється:

згідно з визначеними маршрутами руху (додаток 1);

при наявності захисної маски або респіратора;

2.1.2. Входи облаштуються місцями для обробки рук антисептичними засобами та розміщено контейнери з кришкою для використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».

2.2. Час проведення уроків та тривалість перерв визначається розкладом дзвінків (додаток 2).

2.3. Забороняється допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

2.4. Пересування приміщеннями закладу здійснюється з обов’язковим використання захисних масок згідно з розміткою на підлозі при організації двостороннього руху коридорами.

2.5. Для мінімізації пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами встановлюється проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій класній кімнаті (кабінеті), за винятком уроків хімії, фізики та інформатики. При цьому пересування здобувачів освіти між кабінетами здійснюється після дзвінка.

2.6. За можливості обмежуються близькі контакти між персоналом, максимально використовуються засоби зв’язку (інтернет, телефон) для вирішення питань, що не потребують особистої присутності.

2.7. Передбачаєтьсяможливість зміни структури навчального року, внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації. Рішення про зміну структури навчального року приймається педагогічною радою та вводиться в дію наказом директора.

2.8. Обмежується проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладу – проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

ІІІ. САНІТАРНо-гігієнічні ВИМОГИ

3.1. Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром із занесенням даних до Журналу термометрії довільної форми, що знаходиться у медичної сестри, та огляду на наявність симптомів гострого респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість

голосу, почервоніння очей).

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з вищевказаними симптомами, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. Про такий випадок повідомляється директору закладу та робиться відмітка в Журналі термометрії про недопущення до роботи.

3.2. При появі підвищеної температури тіла (вище 37,2ºС) або респіраторних симптомів вдома працівник закладу повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

3.3. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих приміщеннях, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

3.4. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного з учнів, всі інші учні відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.

3.5. У випадку підтвердження в учня або працівника закладу COVID-19, проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якої підтверджений випадок COVID-19.

3.6. Організація питного режиму учасників освітнього процесу здійснюється із використанням індивідуального або одноразового посуду.

3.7. Санітарні кімнати безперебійно забезпечуються рідким милом, антисептичними засобами для рук та паперовими рушниками. Використання багаторазових рушників заборонено.

3.8. Дозатор для мила обов’язково миється та дезінфікується перед кожним наповненням новою порцією, якщо місткість для мила багаторазова.

3.9. Миття рук з милом необхідне у таких випадках:

перед початком робочої зміни та після прогулянки;

перед прийомом їжі;

після відвідування туалету;

коли руки явно забруднені.

Тертя рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд.

3.10. Після кожного навчального заняття та/або під час харчування учнів в їдальні проводиться провітрювання класної кімнати не менше 10 хвилин.

3.11. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо). У випадку двозмінного навчання – двічі: після першої і другої зміни та у випадку забруднення.

3.12. Медичний кабінет визначається місцем для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури.

3.13. Визначаються місця для дезінфекції рук, забезпечення наявності засобів дезінфекції та розміщення контейнерів з для використаних засобів індивідуального захисту тощо біля входу, у туалетних кімнатах, на коридорах; для початкових класів – додатково у класних кімнатах.

3.14.Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

3.15. Для ефективної обробки рук необхідно використовувати антисептичні засоби з загальним вмістом спирту не менше 60%.

3.16. Обробка рук антисептиком проводиться методом втирання протягом 30 секунд. Перед нанесенням антисептику руки мають бути повністю сухі. Нанесення антисептику на вологі руки подразнює шкіру та знижує ефективність дії антисептичного засобу.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.

4.1. При «червоному» рівні епідемічної небезпеки відвідування закладу здобувачами освіти забороняється, освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.

При «зеленому», «жовтому» або «помаранчевому» рівнях епідемічної небезпеки відвідування закладу здобувачами освіти здійснюється у звичайному режимі.

4.2. Обов’язковим є проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів, та відповідних інструктажів для здобувачів освіти із записом у Журнал інструктажів та/або класні журнали.

3.1. Упродовж перших двох тижнів навчання педагогами виявляється рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначається необхідність організації повторення цього матеріалу, проведення індивідуальних (очних та/або онлайн) консультацій, актуалізації окремих тем тощо.

3.2. Педагогічні працівники закладу перед початком занять проводять опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

3.3. Якщо у дитини визначено температуру тіла вище 37,2ºС або наявні інші симптоми респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей) дитина до занять не допускається. На дитину одягається медична маска, викликається медична сестра, яка проводить дитину до кімнати ізоляції. По телефону інформуються батьки дитини (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення дитини до закладу охорони здоров’я.

3.4. Після того, як дитина з підвищеною температурою тіла або респіраторними симптомами була відсторонена від освітнього процесу, до закладу вона може повернутись лише після одужання та отримання довідки від сімейного лікаря про те, що вона здорова та може бути допущена до відвідування закладу.

3.5. Для учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування у закладах освіти (особи із хронічними легеневими хворобами; особи, які мають розлади імунної системи; особи із захворюванням на цукровий діабет тощо), організовується, за згодою батьків, навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти).

3.6. Вводиться обов’язковість проведення регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров’я у випадку різкого збільшення.

3.7. Захисні маски не використовуються під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу використання захисних масок є обов’язковим для працівників та здобувачів освіти 5-11 класів.

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання захисної маски або респіратора.

Якщо Києво-Святошинський район Київської області відноситься до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчального предмету використовувати захисні щитки.

Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до інструкції виробника.

3.8. У випадку «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки вчителі працюють у захисних щитках.

3.9. Упродовж вересня та жовтня, враховуючи сприятливі погодні умови, заняття з основ здоров’я, фізичної культури, образотворчого мистецтва та мистецтва проводяться на відкритому повітрі з дотриманням фізичної дистанції.

За умови несприятливих погодних умов вказані предмети учні вивчають за дистанційними технологіями.

3.10. Вивчення музики та трудового навчання здійснюється за дистанційними технологіями.

3.11. Вводиться обмеження організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: комунікаційні вправи; групові ігри, що передбачають тактильний контакт; ранкові зустрічі (можливі лише за умови дотриманням соціальної дистанції), за можливості, на свіжому повітрі тощо.

3.12. При організації роботи груп подовженого дня та створення умов для здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань) на базі закладу перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил, визначених цим Тимчасовим порядком.

3.13. Проведення занять у класах дозволено лише для окремих класів.

Заповненість навчальних приміщень під час проведення занять, що передбачають поєднання кількох класів (груп), не повинна перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти.

V. Вимоги до організації харчування

4.

4.1. Харчування здійснюється Комунальною установою Києво-Святошинської районної ради Київської області «Дитяче харчування», яка забезпечує дотримання Тимчасових рекомендацій щодоорганізації протиепідемічних заходів у закладах освітив період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державногосанітарного лікаря України від 30 липня 2020 року
№ 42, та цього Порядку.

4.2. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

4.3. При організації харчування забезпечуються умови для дотримання правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук) антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

4.4. Харчування здобувачів освіти здійснюється за змінами (додаток 3).

4.5. Організація мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.

4.6. Під час інтервалу після кожної зміни проводиться провітрювання приміщень через вікна/фрамуги та двері.

4.7. Забезпечується дистанціювання: відстань між столами не менше 1,5м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

4.8. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

VI. Вимоги до організації перевезення дітей Тапрацівників закладу

VI.1. Транспортний засіб облаштовується антисептичними засобами для обробки рук.

VI.2. Водії працюють у масках та замінюють їх із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

VI.3. Вхід до салону автотранспорту здійснюється при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора абозахисної маски).

VI.4. Перевезення пасажирів здійснюється у межах кількості місць для сидіння.

VI.5. У кінці робочої зміни обов’язкове проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу.

VI.6. Медичною сестрою здійснюється щоденний контроль за станом здоров’я водіїв та проведення температурного скринінгу до початку робочої зміни.

VI.7. Особи з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2ºС не допускаються до роботи.

VII. ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАНИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

7.1. Віповідальна особа організовує централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонніабопластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами, наступним чином:

кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;

контейнери встановлюються біля входу в заклад, у коридорах та санвузлах;

поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), замінюються після заповнення або за графіком, щільно зав'язуються та наноситься маркування («використані засоби індивідуального захисту»);

щоденно здійснюється дезінфекція контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації.

До уваги батьків школярів

Відповідно до статей 1, 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статей 5, 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 53 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 01.07.2019 № 642-адм/183 «Про проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кору в Київської області, недопущення розповсюдження захворюваності на кір в закладах освіти», спільного наказу КНП «ЦПМСД Києво-Святошинської районної ради» та відділу освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації від 17.07.2019 № 147/283«Про проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кору в Києво-Святошинському районі Київської області, недопущення розповсюдження захворюваності на кір в закладах освіти», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення Києво-Святошинського району Київської області та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, дітям, які не отримали профілактичних щеплень (в тому числі проти кору) за Календарем щеплень (за відсутності протипоказань), не дозволяється відвідувати заклади освіти та організовані групи дітей.
З метою уникнення непорозумінь,звертаємо ВАШУ увагу, що Перед початком навчального року кожна дитина має пройти профілактичний огляд, отримати необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначено групу для занять фізичною культурою. Крім того, потрібно отримати Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина зараховується в перший клас чи поновити дану довідку, надану до закладу освіти раніше для дітей старших вікових груп.

Перелік документів, які необхідно подати для зарахування дитини до закладу:
- Заява батьків на зарахування, (пишеться при поданні документів за встановленим зразком у закладі).
- Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал свідоцтва).
- Документ, що посвідчує особу заявника.
- Документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування школи (для підтвердження права на першочергове зарахування).
- Медичні довідки (форми № 086-1/0, 086-2/0 та №063- 0.
- Копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (при наявності).

http://moz.gov.ua/article/news/nevakcinovani-diti-ne-mozhut-vidviduvati-shkoli-ta-ditjachi-sadki
https://nus.org.ua/news/nedopusk-do-shkoly-ditej-bez-shheplen-ne-ye-porushennyam-konstytutsiyi-yuryst/

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР УЧНІВ ДО 1 КЛАСУ
Усього місць 24

Подано заяв 16

Вільних місць 8

СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ ДО 1 КЛАСУ 2020-2021 Н.Р.

1.Біліменко
2. Верета
3. Гавриленко
4. Геленда
5. Дейнега
6. Дзюба
7. Єрьоміна
8. Івчук
9. Ковалевська
10. Нагорна
11. Назина
12. Пилипенко
13. Садкова
14. Самойленко
15. Черв'яковський
16. Шовкун

Про зміни в харчуванні школярів

Кiлькiсть переглядiв: 723

Коментарi