ПРОБЛЕМА ЗАКЛАДУ

"Підвищення якості навчального процесу відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МИРОЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 12" БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020-2021 Н.Р.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЗАКЛАДУ
МЕТОДИЧНА РАДА ЗАКЛАДУ
Колективні форми роботи
Групові форми роботи Індивідуальні форми роботи
Педагогічна рада
Самоосвіта
Методична рада
Методоб’єднання Робота в МО, проблемній групі
Педагогічні читання
Проблемний семінар Відкриті уроки та позакласні заходи

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Ніколаєнко В.М. - голова методичної ради
Закусило М.Г. - секретар

Члени методичної ради:

 • Євтушенко П.А.
 • Садкова Т.В.
 • Гриценко О.Г.
 • Самойленко К.А.
 • Войцешук Ю.А.
 • Галицька О.М.
 • Вишневська Г.М.
 • Колісна Л.І.
 • Черв'яковська О.В.
 • Васянович О.І.
 • Гладик О.С.
 • Слобожан Ю.М.
 • Шабанова О.М.
 • Нікітіна І.В.

План роботи методичної ради комунального закладу "Мироцька гімназія № 12"на 2020 - 2021 н. рік

Діяльність методичної роботи закладу освіти спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, створюваних вчителями-практиками.

Структура методичної служби

• педагогічна рада;

• методична рада;

• методичний кабінет;

• методичні об’єднання;

• проблемний семінар;

• інформаційна і психологічна служби.

Завдання, які постають перед методичною роботою:

• кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

• створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

• проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей вчителів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впроваджені;

• створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка міні-підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів тощо;

• вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МИРОЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 12" НА 2020-2021 Н.Р.

I засідання - вересень

1. Аналіз ефективності роботи методичної ради з педагогічними кадрами за минулий рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, МО вчителів початкових класів, МО класних керівників, школи молодого вчителя, проблемного семінару) на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи.

2. Особливості освітнього процесу в 2020-2021 н.р. (методичні рекомендації)

3. Затвердження плану проведення предметних тижнів в 2020-2021 н.р.

4. Про підготовку здобувачів освіти до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

5. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у 2020/2021 н. році.

6. Організація роботи "Школи молодого вчителя" в 2020-2021 н.р.

II засідання - листопад

1. Ключові компетентності сучасного учня.

2. Про вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників , результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

3. Обговорення підсумків I етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, підготовка до проведення II етапу.

4. Організація методичної роботи з учителями, які відчувають утруднення в організації освітнього процесу.

5. Про підготовку до предметних тижнів.

6. Про хід атестації вчителів у 2020/2021 н.р.

7. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

IIІ засідання - січень

1. Аналіз результативності методичної роботи за I семестр.

2. Підготовка учнів до самостійної роботи.

3. Моніторинг знань здобувачів освіти з основ наук за І семестр.

4. Застосування інноваційних технологій навчання.

5. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за результатами І семестру 2020/2021 навчального року (проміжний контроль).

6. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

IV засідання - березень

1. Підготовка та проведення творчих звітів вчителів, які атестуються у 2020/2021 н. році.

2. Про хід курсової перепідготовки вчителів школи.

3. Про підготовку до державної атестації учнів 4-го та 9-го класів.

4. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

V засідання – травень

1. Стан виконання навчальних програм за ІІ семестр 2020/2021 навчальному році.

2. Підсумки роботи методичної ради за 2020/2021 навчальний рік та завдання на 2021/2022 н.р.

3. Підсумки роботи «Школи молодого вчителя».

4. Аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів за ІІ семестр. 2020/2021 навчального року.

5. Аналіз проведення ДПА в 4, 9 класах.


СКЛАД ПРОБЛЕМНОГО СЕМІНАРУ

Ніколаєнко В.М. - голова проблемного семінару
Садкова Т.В. - секретар

Члени проблемного семінару:

 • Євтушенко П.А.
 • Закусило М.Г.
 • Гриценко О.Г.
 • Самойленко К.А.
 • Войцешук Ю.А.
 • Галицька О.М.
 • Вишневська Г.М.
 • Колісна Л.І.
 • Черв'яковська О.В.
 • Васянович О.І.
 • Гладик О.С.
 • Слобожан Ю.М.
 • Шабанова О.М.
 • Нікітіна І.В.

План роботи проблемного семінару "Сучасні освітні технології" на 2020-2021 н.р.

1-е засідання (жовтень 2020 року)

1. Кубатура педагогічної технології

1.1. Історія розвитку освітньої технології.

1.2. Методичні якості педагогічної технології.

1.3. Проектування процесу навчання.

1.4. Технологія повного засвоєння.

1.5. Інноваційна педагогічна практика і керування її становленням в освітньому закладі.

2-е засідання (січень 2021 року)

Особистісно-орієнтована освіта і технології

3-е засідання (березень 2021 року)

Психолого – педагогічні основи навчальної діяльності вчителя на сучасному уроці

СКЛАД МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Галицька О.М. - вчителька 3 класу
Черв'яковська О.В. - вчителька 4 класу
Колісна Л.І. - вчителька 1 класу, керівник методичного об'єднання
Вишневська Г.М. - вчителька 2 класу
ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МО ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА 2020-2021 Н.Р.

I засідання засідання (вересень 2020 р. )

1. Звіт про роботу ШМО за минулий рік. 2. Обрання тематики засідань ШМО. 3. Формування пізнавальних компетентностей засобами ігрових технологій у контексті НУШ ( Галицька О.М.). 4. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, ознайомлення з ними. 5. Огляд новинок педагогічної літератури.

II засідання ( листопад 2020 р. )

Диференційоване навчання на уроках математики ( Черв'яковська О.В. )

III засідання (січень 2021 р. )

Впровадження інтерактивних технологій у практиці початкової школи (Колісна Л.І. )

IV засідання ( березень 2021 р. )

1. Формування мислення учнів на уроках природничого змісту ( Вишневська Г.М.) 2. Державна підсумкова атестація учнів 4 класу. 3. Підсумкове засідання.

СКЛАД МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Гриценко О.Г. - 7 клас, керівник МО
Закусило М.Г. - 8 клас
Садкова Т.В. - 9 клас
Самойленко К.А. - 5 клас
Нікітіна І.В. - 6 клас

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

1. Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення на 2020/2021 н. р. Підвищення фахової компетентності класного керівника. Жовтень 2020 р.

2. Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання. Грудень 2020 р.

3. Основи педагогічної співпраці «Педагоги -діти -батьки». Лютий 2021 р.

4. Гендерне виховання - нагальна потреба сучасної освітньої системи. Квітень 2021 р.

5. Формування у школярів національної свідомості та почуття справжнього патріотизму. Травень 2021 р.

Моніторинг як складова освітньої діяльності

Проблемний семінар "Сучасний психологічний підхід до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учня"

Анкета-тест для вчителів

Методичний диспут-тренінг

Методичний кабінет школи

Перспективний план роботи методичного кабінету

Презентація "Школа молодого вчителя"

Презентація "Анкета-тест для вчителів"

Проблемний семінар "Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їх творчої активності"

Кiлькiсть переглядiв: 347

Коментарi